Kennisbijeenkomst ‘Seniorenhuisvesting’

14-04-2022

Verschillende onderzoeken en artikelen laten zien dat het bouwen voor senioren de doorstroming op de woningmarkt enorm kan stimuleren en daarmee mogelijk een deel van de woningnood oplost. Daarnaast hebben wij op 25 november 2021 tijdens een online kennissessie over seniorenhuisvesting (Bekijk hier de bijeenkomst of presentaties -  https://www.vfmnl.nl/terugblik/29) kunnen zien hoe urgent het onderwerp is en op welke manier de behoefte aan seniorenhuisvesting groeit op basis demografische cijfers. In sommige gemeenten wordt in 2040 meer dan een verdubbeling van het aantal senioren verwacht!

Reden te meer om het onderwerp op donderdag 14 april verder te verdiepen. Wij waren te gast in de Commissiekamer van het Provinciehuis in Utrecht, waar Hans Adriani (Wethouder Nieuwegein en Voorzitter Taskforce Wonen & Zorg) als eerste het woord nam om gelijk het thema van deze middag scherp neer te zetten. Jan Nico Wigboldus (Managing Consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning) nam ons nog even mee naar 25 november jongstleden om door middel van verschillende cijfers, grafieken en onderzoeksresultaten de urgentie van het onderwerp te duiden. Een ding is zeker, de noodzaak is er! Vervolgens nam Rob van Muilekom (Gedeputeerde Provincie Utrecht) het stokje over. In zijn presentatie ging hij in op de resultaten van de doorstromingschallenge die de Provincie recent heeft georganiseerd. Verschillende interessante oplossingen lieten zien hoe de doorstroming bij senioren op gang gebracht te worden, waarbij beleving en verleiding van groot belang is. Als laatste presentator nam Anton Los  (CEO Perfect Place) ons mee in de wereld van data en hoe je op basis van data interessante plekken kunt onderscheiden waar seniorenhuisvesting het beste een plek kan krijgen.

Na een korte pauze gingen wij in gesprek met Hilde de Groot (Wethouder Houten), Els van Kooten (Programmamanager Wonen Gemeente Amersfoort) en Patrick Kiel (Wethouder Gemeente Leusden) over de vraag hoe wij met elkaar ervoor kunnen zorgen dat wij meer gaan bouwen voor senioren. Na enkele discussies, volgde meer concrete oplossingen. Wij moeten met z’n allen niet te veel willen. Stapeling van wensen en eisen zorgt ervoor dat het steeds minder interessant wordt om voor deze groep te bouwen. Wij moeten gedegen keuzes maken en woningbouwprogramma’s mogelijk breder beschouwen dan binnen een afzonderlijk project. Daarnaast kwam ook de vraag op tafel wat de senior eigenlijk wil. Een doelgroep ‘senioren’ bestaat niet! Binnen deze doelgroep zijn vele verschillende doelgroepen te onderscheiden qua woonwensen, de behoefte voor zorg en qua betaalbaarheid. Wellicht is dat wel waar wij moeten beginnen: een onderzoek wat specifieke woonwensen zijn. Want dat wij samen willen bouwen voor deze doelgroepen en dat er plekken zijn om het te doen, waren wij het uiteindelijk allemaal over eens.