Wonen en Zorg

14-11-2019

De komende jaren zal de vergrijzing sterk toe nemen. Mede door beperkte capaciteit in verpleeghuizen blijft een groot aantal senioren (65+) voornamelijk in hun eigen woning wonen, waardoor de doorstroming op de woningmarkt stagneert. Kunnen wij hier met specifieke, nieuwe woonproducten iets aan doen? Aan welke eisen moeten deze woonproducten voldoen, welke woonwensen heeft de doelgroep? En op welke plekken willen zij het liefst wonen?

Op donderdag 14 november 2019 is het Vastgoedforum Midden Nederland met diverse sprekers ingegaan op deze en andere onderwerpen, gericht op de doelgroep senioren (65+) uit het middensegment. Een actueel onderwerp getuigende een artikel in de Vastgoedmarkt van 5 november 2019 over een zwaar te kort aan woningen voor deze doelgroep mede doordat gemeenten niet goed zijn voorbereid. Actiz en Anbo pleiten er daarom voor om met spoed nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen te ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst hebben wij daar een eerste aanzet tot gegeven. Frans Wittenberg van Bureau Stedelijk Planning ging in op de steeds groter wordende uitdaging van deze doelgroep en het huidige beleid van gemeente dat zich daarop nog niet richt. Joris te Witt van AG Nova Architecten nam ons mee in de woonwensen van de doelgroep en liet met diverse voorbeelden zien aan welke nieuwe woonconcepten er momenteel wordt gewerkt. Als laatste vertelde Anton Los van Perfect Place over hoe je met data kansrijke gebieden voor deze doelgroep in kaart kan brengen.

Afsluitend zijn wij in verschillende groepen met elkaar in gesprek gegaan, door vragen te beantwoorden ten aanzien van de verschillende uitdagingen. Uitdagingen van de doelgroep, de gemeente en de ontwikkelaars. Zo moet er volgens de aanwezigen binnen een jaar een levensloop-bestendige visie komen op samenleven en moeten er plekken komen om te experimenteren. Ontwikkelaars en beleggers zouden meer met nieuwe woon-/zorgproducten aan de slag moeten die passen binnen een planologische context. Ontwikkelaars die op hun beurt inzicht willen hebben in locaties waar dat kan en zich afvragen of de doelgroep écht bij voorzieningen wil wonen of dat het gaat om de dynamiek van een woonplek waar senioren naar op zoek zijn. De gemeente is vooral op zoek naar de behoefte van de doelgroep, wat op wijkniveau zichtbaar zou moeten worden gemaakt. Daarbij komt nog dat locatiekenmerken die zijn geschetst voor de doelgroep senioren, ook gelden voor de doelgroep starters. Hoe gaan wij daarmee om? Wellicht een kans om te combineren, zodat daarmee meer dynamiek op een plek ontstaat.

Al met al moeten wij het met z’n allen oppakken om resultaat te behalen.