KENNIS, CONTACTEN EN INSPIRATIE

Elk jaar organiseert het Vastgoedforum Midden-Nederland verschillende bijeenkomsten waarbij deelnemers en externe gasten met elkaar in dialoog gaan. Recente voorbeelden van behandelde thema's zijn vastgoedfinanciering, kansen en onmogelijkheden van verduurzaming, de zorgbestendigheid van onze woningen, een debat met toekomstige Tweede Kamerleden en de effecten van rijksbeleid voor regionale vastgoedontwikkeling. Bij het Vastgoedforum geloven we niet in het rondpompen van bestaande informatie; het streven is bij elke bijeenkomst vernieuwende informatie en aanknopingspunten te ontdekken. Bijeenkomsten kunnen de vorm hebben van rondetafeldiscussies, masterclasses, excursies, presentaties of plenaire debatten. Daarnaast richten we ons op een wetenschappelijke benadering van onderzoeksvraagstukken, waarvan de thema's worden ingegeven door de deelnemers.


EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST:

Donderdag 27 juni

Programma ‘Vooruitstrevend Wonen’

Aanvang: 14:45
Locatie: Eurowoningen, Leusden

Onze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor deelnemers van het Vastgoedforum Midden Nederland. Wilt u toch een bijeenkomst bijwonen, wordt dan ook deelnemer of mail naar info@vfmnl.nl, zodat u een keer op proef kan komen.


Jaarprogramma

Datum

Onderwerp

Do 1 febr

Nieuwjaarswandeling en Jaarvergadering in Amersfoort

Wo 28 febr

Webinar Eerste Ervaringen met de Omgevingswet 1

Do 14 mrt.

Kenniscall Vastgoedwaarde Update 1

Wo 20 mrt

Webinar Eerste Ervaringen met de Omgevingswet 2

Di 26 mrt

Lunchbijeenkomst ‘Toekomst van de Stad’

Wo 10 apr

Webinar Eerste Ervaringen met de Omgevingswet 3

Di 21 mei

Kennisbijeenkomst Omgevingswet

 

Do 6 juni

Kenniscall Vastgoedwaarde Update 2

13-15 juni

Provada-bijeenkomst

Do 27 juni

Locatiebezoek met Zomer BBQ

Leusden

 

 

Zomervakantie

13 juli t/m 25 aug

 

Do 12 sept

Kennisbijeenkomst Energiecongestie

 

Do 19 sept

Kenniscall Vastgoedwaarde Update 3

Do 21 nov

Locatiebezoek

 

Do 12 dec

Kenniscall Vastgoedwaarde Update 4

 

Voor alle bijeenkomsten ontvangen de deelnemers van het Vastgoedforum Midden-Nederland een uitnodiging.