KENNIS, CONTACTEN EN INSPIRATIE

Elk jaar organiseert het Vastgoedforum Midden-Nederland verschillende bijeenkomsten waarbij deelnemers en externe gasten met elkaar in dialoog gaan. Recente voorbeelden van behandelde thema’s zijn vastgoed- financiering, kansen en onmogelijkheden van verduurzaming, de zorgbestendigheid van onze woningen, een debat met toekomstige Tweede Kamerleden en de effecten van rijksbeleid voor regionale vastgoedontwik- keling. Bij het Vastgoedforum geloven we niet in het rondpompen van bestaande informatie; het streven is bij elke bijeenkomst vernieuwende informatie en aanknopingspunten te ontdekken. Bijeenkomsten kunnen de vorm hebben van rondetafeldiscussies, masterclasses, excursies, presentaties of plenaire debatten. Daar- naast richten we ons op een wetenschappelijke benadering van onderzoeksvraagstukken, waarvan de the- ma’s worden ingegeven door de deelnemers.


EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST:

Woensdag 27 september

Kennisbijeenkomst 'Doorslagzone en Stadshart Nieuwegein'

Aanvang: 14:30
Locatie: Stadshart Nieuwegein

Onze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor deelnemers van het Vastgoedforum Midden Nederland. Wilt u toch een bijeenkomst bijwonen, wordt dan ook deelnemer of mail naar info@vfmnl.nl, zodat u een keer ‘op proef’ kan komen.


Programma 2023
Onderstaand het programma zoals dat nu is vastgesteld. Zet deze data alvast in je agenda. Per bijeenkomst ontvangen de deelnemers van het Vastgoedforum Midden Nederland een uitnodiging, zodat zij zich kunnen aanmelden. Nog geen deelnemer? Klik dan hier.

Wanneer?

Wat?

Waar?

Donderdag 2 februari

Gevolgen van Haagse regels op de huurmarkt

Utrecht

Donderdag 23 februari

Vastgoedwaarde update 1 van Richard Pietersen (MVGM)

Online

Donderdag 23 maart

Kennisbijeenkomst Energietransitie – over schaarste, nieuwe bronnen en kansen voor Vastgoed

Amersfoort

Donderdag 25 mei

Vastgoedwaarde update 2 van Richard Pietersen (MVGM)

Online

Donderdag 5 juli

Kennisbijeenkomst 'Kansen voor Vastgoed' met zomer BBQ

Op locatie

Woensdag 27 september

Kennisbijeenkomst 'Doorslagzone en Stadshart Nieuwegein'

Op locatie

Woensdag 11 oktober

Vastgoedwaarde update 3 van Richard Pietersen (MVGM)

Online

Donderdag 16 november

Kennisbijeenkomst Toekomst van de stad

Op locatie

Donderdag 7 december

Vastgoedwaarde update 4 van Richard Pietersen (MVGM)

Online