KENNIS, CONTACTEN EN INSPIRATIE

Elk jaar organiseert het Vastgoedforum Midden-Nederland verschillende bijeenkomsten waarbij deelnemers en externe gasten met elkaar in dialoog gaan. Recente voorbeelden van behandelde thema’s zijn vastgoed- financiering, kansen en onmogelijkheden van verduurzaming, de zorgbestendigheid van onze woningen, een debat met toekomstige Tweede Kamerleden en de effecten van rijksbeleid voor regionale vastgoedontwik- keling. Bij het Vastgoedforum geloven we niet in het rondpompen van bestaande informatie; het streven is bij elke bijeenkomst vernieuwende informatie en aanknopingspunten te ontdekken. Bijeenkomsten kunnen de vorm hebben van rondetafeldiscussies, masterclasses, excursies, presentaties of plenaire debatten. Daar- naast richten we ons op een wetenschappelijke benadering van onderzoeksvraagstukken, waarvan de the- ma’s worden ingegeven door de deelnemers.


Er zijn momenteel geen bijeenkomsten.