KENNIS, CONTACTEN EN INSPIRATIE

Elk jaar organiseert het Vastgoedforum Midden-Nederland verschillende bijeenkomsten waarbij deelnemers en externe gasten met elkaar in dialoog gaan. Recente voorbeelden van behandelde thema�s zijn vastgoed- financiering, kansen en onmogelijkheden van verduurzaming, de zorgbestendigheid van onze woningen, een debat met toekomstige Tweede Kamerleden en de effecten van rijksbeleid voor regionale vastgoedontwik- keling. Bij het Vastgoedforum geloven we niet in het rondpompen van bestaande informatie; het streven is bij elke bijeenkomst vernieuwende informatie en aanknopingspunten te ontdekken. Bijeenkomsten kunnen de vorm hebben van rondetafeldiscussies, masterclasses, excursies, presentaties of plenaire debatten. Daar- naast richten we ons op een wetenschappelijke benadering van onderzoeksvraagstukken, waarvan de the- ma�s worden ingegeven door de deelnemers.


EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST:

Donderdag 28 februari

Uitnodiging Online InspiratieWebinars Omgevingswet

Aanvang: 09:00
Locatie: Online

Onze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor deelnemers van het Vastgoedforum Midden Nederland. Wilt u toch een bijeenkomst bijwonen, wordt dan ook deelnemer of mail naar info@vfmnl.nl, zodat u een keer op proef kan komen.