Informatie over Kennisbijeenkomst ‘Huiskamers van de wijk’

De ontwikkeling van winkelcentra in Nederland is in volle gang. Nieuwe centra ontstaat, verouderde centra worden herontwikkeld. Maar hoe ziet het winkelcentrum van de toekomst eruit? Steeds vaker wordt de term ‘huiskamers van de wijk’ genoemd. Maar waar hebben wij het dan eigenlijk over?

Met verschillende sprekers praten wij op donderdag 4 juli 2019 over deze ‘huiskamers van de wijk’. Hoe werkt dat? Wat is daarvoor nodig? Waar moeten wij rekening mee houden? Welke rol speelt de supermarkt nog en andere voorzieningen zoals horeca? Wat is de toekomstvisie van professionals, de overheid en een ontwikkelaar? Interessante onderwerpen die bij elkaar komen bij de herontwikkeling van winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen, waar wij ook een bezoek aan zullen brengen. Dat mag je niet missen!

Programma
14.30 uur – Inloop
14.45 uur – Woord van welkom van Boris van der Gijp (Syntrus Achmea)
15.00 uur - Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning) met presentatie over de toekomst van winkelvastgoed in Nederland, toegespitst op wijkwinkelcentra
15.25 uurMarcel Adriani (Directeur bij Achttien & gemeenteraadslid Soest) over hoe trends bestuurlijk worden vertaalt naar de winkelpraktijk, hoe stuurt de overheid op de winkelmarkt, welke accenten worden gelegd en hoe wordt omgegaan met.
15.50 uurFriso de Jong (Sevenwoods Real Estate) die vertelt over hun ontwikkelingsvisie van Winkelcentrum Bisonspoor, hoe zijn nieuwe trends hierin hebben vertaald en welke plek het winkelcentrum in de toekomst moet innemen in de wijk.
16.15 uurPaneldiscussie onder leiding van Tymon Ros (SUM architecten) met een vertegenwoordiging vanuit de retail, corporatie en gebiedsontwikkelaar
17.15 uur – Borrel

Locatie
Multifunctioneel centrum Safari
Bisonspoor 237, Maarssen

Parkeren
Gratis parkeren op parkeerterrein naast Safari

Aanmelden

U staat op het punt om u aan te melden voor de bijeenkomst Kennisbijeenkomst ‘Huiskamers van de wijk’ die plaats vind op Donderdag 4 juli in Maarssen

Ja, ik geef toestemming dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt om op de hoogte gehouden te worden over het Vastgoedforum Midden-Nederland en haar bijeenkomsten. Voor meer informatie over ons beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar ons privacystatement op deze website.

* Verplichte velden