Hervorming van de woningmarkt onder de loep

Zie programma voor meer informatie

Programma


Programma
(wijzigingen onder voorbehoud)

De hervorming van de woningmarkt is een van de majeure operaties waar dit kabinet voor staat. De hervorming betreft zowel de koop- als de huurmarkt. Twee belangrijke maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd, zijn de beperking van de hypotheekrenteaftrek en een gedifferentieerde huurverhoging, gekoppeld aan het inkomen. Ook de rol van woningcorporaties wordt aangepakt; hun taak wordt teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en direct daaraan gekoppeld maatschappelijk vastgoed. Corporaties komen onder de directe aansturing van gemeenten te staan.

• Hoe wordt dit beleid in concreto vormgegeven?
• Leidt dit op termijn tot een evenwichtige woningmarkt?
• Is dit voldoende om de woningmarkt op korte termijn uit het slop te trekken; de doorstroming te bevorderen?
• Kunnen de corporaties hun nieuwe taak aan?
• Wat betekent de scheiding van wonen en zorg in de praktijk?
• Wat betekent dit voor de bestaande woningmarkt en woningplannen in de Stedendriehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum?

13.30 uur Ontvangst/inloop
14.00 uur Opening door dagvoorzitter Tie Liebe
14.10 uur Presentatie resultaten onderzoek Vastgoedforum, door John-Patrick Jansen, voorzitter van het Vastgoedforum Midden-Nederland
14.30 uur Dialoog met Jim Schuyt (directievoorzitter de Alliantie), Bert van der Werff (wethouder gemeente Amersfoort) en Paul Schuurmans (hoofd Projectmanagement Wonen, gemeente Hilversum) over de gevolgen van bovenstaande vragen voor de regio.
15.00 uur Debat met sprekers en deelnemers Vastgoedforum
15.30 uur Keynote Stef Blok, minister Wonen en Rijksdienst. Hervorming van de woningmarkt: van regeerakkoord naar uitvoering
Met reflectie door Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw en prof. dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems TU Delft. Wat zijn de belangrijkste effecten van de voorgenomen maatregelen om de woningmarkt te hervormen? Is dit voldoende om de markt weer vlot te trekken? Welke kansen en bedreigingen veroorzaakt dit op nationaal niveau en voor de regio Midden-Nederland? Kunnen corporaties hun nieuwe rol wel aan? En hoe gaat de scheiding van wonen en zorg er in de praktijk uitzien?
16.30 uur Borrel

LocatieDeze eerste bijeenkomst van 2013 vindt plaats in het Informatiecentrum Vathorst.

Adres:
Veenslagen 2, 3825 RV Amersfoort
Telefoon: (033) 451 1012

Openbaar vervoer
Vanaf Station Vathorst: lopend via Veenweg en Duisterweg (ca.15 minuten).
Eventueel buslijn 5 en uitstappen bij rotonde 1, Drieberg.

Auto
Vanuit Amsterdam/Apeldoorn
Afslag A1 Amersfoort Noord (afslag 13),
Einde afslag richting Vathorst
Vanuit Zwolle/Utrecht
Bij knooppunt Hoevelaken richting A1 Amsterdam
Afslag A1 Amersfoort Noord (afslag 13)
Einde afslag richting Vathorst
Vervolgens
Bij verkeerskruispunt in Vathorst naar rechts, Valutaboulevard
Bij 2e rotonde (nr 15) linksaf, 3e weg linksVoorwaardenDeze bijeenkomst is exclusief toegankelijk voor deelnemers aan het Vastgoedforum Midden-Nederland. Aanmelden als deelnemer kan hier.

Foto's
VerslagBijeenkomst Vastgoedforum, 14 maart 2013, Informatiecentrum Vathorst
Hervorming van de woningmarkt onder de loep

Op donderdag 14 maart kwamen deelnemers van het Vastgoedforum Midden-Nederland bij elkaar om over de hervorming van de woningmarkt te praten. De deelnemers kregen de kans om vragen over de kabinetsvoorstellen voor te leggen aan dé persoon die erover gaat: de minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. Tijdens de bijeenkomst werd er ingezoomd op de veranderingen bij corporaties, de zorgmarkt en de koopwoningmarkt.

Bert van der Werff (wethouder van Amersfoort), Marlijn Lenselink (voorzitter van de raad van bestuur van Beweging 3.0) en Jim Schuyt (directievoorzitter de Alliantie) spraken onder leiding van dagvoorzitter Tie Liebe over wat de plannen van de minister van Wonen voor hun beroepsgroep betekenen. De uitslagen van een enquête die eerder onder de leden van het Vastgoedforum werd gehouden, vormde de basis voor deze dialoog. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat 85% van de respondenten het eens was met de stelling: ‘De bezuinigingsopgave rechtvaardigt een beperking van de hypotheekrenteaftrek’. Een stelling waar de leden van het Vastgoedforum minder positief over waren: ‘Zorginstellingen zijn voldoende voorbereid op de scheiding tussen wonen en zorg’. 70% was het hiermee oneens.

Er kwam tijdens de bijeenkomst onder andere naar voren dat de scheiding van wonen en zorg kan betekenen dat zorginstellingen zich steeds minder met vastgoed gaan bezighouden. Marlijn Lenselink: ‘Wij zijn best bereid om 20-jarige huurcontracten af te nemen van beleggers die in deze markt willen investeren.’
Jim Schuyt vindt dat er in de regeringsplannen onvoldoende aandacht voor de investeringsagenda is: ‘Op lange termijn is dit geen probleem, maar dat wordt het wel voor de komende vier, vijf jaar’. Wethouder Van der Werff vindt met name het feit dat mensen vaak in een woning blijven zitten terwijl ze eigenlijk aan iets nieuws toe zijn opvallend.
Minister Blok benoemde hetzelfde punt: ‘Ik denk dat Nederland het enige land is waar een minister jarenlang in een sociale huurwoning kan zitten zolang hij er maar net na zijn afstuderen is gaan wonen.’ Hij gaf aan dat er nu twee hoofdschakels zijn omgezet: dat de huurstijging wordt gekoppeld aan het inkomen van de huurders, en het compromis dat is ontstaan over de hypotheekaflossing. ‘Maar er komt nog meer wetgeving aan’, waarschuwde hij de zaal. ‘Het wordt een pijnlijk proces. Ik ben er echter van overtuigd dat we over anderhalf jaar kunnen zeggen: “Het was heftig, maar de woningmarkt is hersteld”.’ Daarnaast noemde de minister ook positieve ontwikkelingen, zoals het extra budget voor startersleningen en de verlaging van de btw op verbouwingen.

Taco van der Hoek (directeur Economisch Instituut voor de Bouw) en prof. Dr. Peter Boelhouwer (Hoogleraar Housing Systems TU Delft) gaven vanuit eigen professie eveneens hun oordeel over de kabinetsplannen. De mening van Boelhouwer is dat er op korte termijn juist maatregelen genomen moeten worden om de woningmarkt te versnellen. ‘Daarna is het pas tijd voor hervormingen. Dat moet je in goede tijden doen. Het is funest om nu jonge starters te belemmeren.’ Ook Taco Hoek vindt de timing van de hervormingen niet ideaal. En wat betreft de corporaties: ‘Voor hen moet het makkelijker worden gemaakt om hun bezit te verkopen.’

Grontmij

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


OOKARCHITECTEN

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


SVP architectuur en stedenbouw

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Twynstra Gudde

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Dura Vermeer

Branche: Bouwbedrijven


Heembouw

Branche: Bouwbedrijven


Vastbouw

Branche: Bouwbedrijven


Gemeente Amersfoort

Branche: Gemeenten


Gemeente Utrecht

Branche: Gemeenten


hilversum

Branche: Gemeenten


MVGM Bedrijfshuisvesting

Branche: Makelaars


MVGM Bedrijfshuisvesting BV

Branche: Makelaars


Compact Real Estate Services BV

Branche: Management en Beheer


BBH Notarissen

Branche: Overige


CMS Derks Star Busmann

Branche: Overige


Diaz IT

Branche: Overige


Elba Media

Branche: Overige


Fondsenbeheer Nederland

Branche: Overige


Inbo BV

Branche: Overige


ABC Vastgoed

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Aprisco B.V.

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Bouwinvest

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Corio Vastgoed Ontwikkeling

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Heilijgers bv

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


LATEI

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


obv

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Schipper Bosch

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Slokker Vastgoed

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Elba Media

Branche: Uitgeverij


Waterschap Vallei en Veluwe

Branche: Waterschappen


Dudok Wonen

Branche: Woningcorporaties


Mitros Projectontwikkeling

Branche: Woningcorporaties


AlteraVastgoed NV

Branche: Zorginstellingen en Beleggers


Beweging 3.0

Branche: Zorginstellingen en Beleggers


Bouwinvest

Branche: Zorginstellingen en Beleggers


Promile bv

Branche: Zorginstellingen en Beleggers


SPF Beheer bv

Branche: Zorginstellingen en Beleggers


UMC Utrecht

Branche: Zorginstellingen en Beleggers