Kennisbijeenkomst Circulaire Economie & Vastgoed

 Het Vastgoedforum Midden Nederland begint 2018 heel erg goed. Als deelnemer krijg je namelijk de mogelijkheid onderdeel te zijn van de Circulaire Week die ABN AMRO organiseert. En dat is uniek! Je wordt uitgenodigd in het gebouw Circl, het meest circulaire paviljoen van Nederland. Een bijzonder verhaal en ervaring die je niet mag missen!

Programma


Speciaal Programma Vastgoedforum
14:00 - 14:30 uur - Inloop met koffie, thee, fris, snackje
14:30 - 14:45 uur - Welkom en presentatie Circl door Merijn vd Bergh (Directeur Circl)
14:45 - 15:00 uur - Eerste pitch Circulair bouwen vanuit een wetenschappelijk perspectief door Luuk Graamans (TU Delft)
15:00 - 15:15 uur - Tweede pitch Sector Bank Public Sector door Eric Zwaart (ABN AMRO) over de nut en noodzaak van duurzaam/circulair bouwen bij woningcorporaties.
15:15 - 15:30 uur - Derde pitch vanuit een legal perspectief met Circl als case study door mr. Eveline Koper (ABN AMRO Legal)
15:30 - 15:45 uur - Wrap up met Q&A alle sprekers en deelnemers
15:45 - 15:55 uur - Afronding en korte bio break

16:00 uur - Start sessie Waarde van Circulair bouwen - inclusief Urban Miners, Duurzame Jong 100 en Vastgoedforum Midden Nederland en relaties.
17:30 uur - Nieuwjaarborrel Circl

Locatie In Circl, Gustav Mahlerlaan 1B, 1082 MK in Amsterdam

Voorwaarden 

Foto's 


VerslagVerslag Kennisbijeenkomst Vastgoedforum Midden-Nederland
Vrijdag 19 januari 2018

Circulaire economie & vastgoed
In dé Nederlandse showcase voor circulair bouwen, het circulaire paviljoen Circl van ABN AMRO, gingen wij op 19 januari 2018 het gesprek aan over circulaire economie en vastgoed. We staan aan het begin van een wereldwijde revolutie. De huidige manier van bouwen is niet meer toekomstbestendig. Circulair bouwen biedt uitkomst: grondstoffen, materialen en projecten worden ingezet die waarde opleveren vóór, tijdens en na gebruik. Precies daar gaat deze kennisbijeenkomst over.

Rudolf Scholtens (projectleider van het Circl-team bouw) verwelkomt ons en zit de dag voor. Hij introduceert Circl, gebouwd volgens circulaire principes, waar de wanden gemaakt zijn van oude kozijnen uit een oud Philips-complex, het licht op gelijkstroom zit, de vloeren bestaan uit resthout, de lift wordt geleased en het isolatiemateriaal bestaat uit jeans van ABN medewerkers.

‘Informatie belangrijkste strategie’

De eerste spreker, promovendus Luuk Gramans (TU Delft), was als student nauw betrokken bij de bouw van Circl. Volgens Gramans gaat circulair verder dan verduurzamen. Bij verduurzaming ligt het accent vaak op energieverbruik, in de circulaire economie op grondstoffen. En op dit gebied is de bouw- en vastgoedsector grootverbruiker, hier valt dus nog veel te winnen. Volgens Gramans is informatie de belangrijkste strategie. Aan het begin van de keten moet kennis worden ingezet over de gebruiksfase en het eind van de gebruiksduur zodat processen geoptimaliseerd worden en kwaliteit behouden blijft.  

‘Urban mining biedt mogelijkheden’
Na Luuk Gramaans kreeg Eric Zwaart (Sectorbanker Overheid en Onderwijs ABN AMRO) het woord. Hij gaf een presentatie over de nut en noodzaak van duurzaam/circulair bouwen bij woningbouwcorporaties. Zijn boodschap: zet in op urban mining, maximaal hergebruik van bouw- en sloopafval als het op renovaties en nieuwbouw aankomt.

‘Blockchain kan veel voor ons betekenen’
Daarna sprak mr. Eveline Koper (ABN AMRO Legal) over de juridische kansen en uitdagingen van circulair bouwen. Juridisch gezien is er momenteel nog weinig vastgelegd rondom circulair bouwen, maar nieuwe regelgeving is de komende jaren te verwachten. Neem bijvoorbeeld het ‘zero-ownership’ principe, een van de circulaire verdienmodellen die ten grondslag ligt aan circulaire bouw principes. Koper geeft een voorbeeld uit Circl, waar de lift geen eigendom is van ABN AMRO maar geleased wordt van Mitsubishi. De vraag is hoe je dit contractueel vastlegt. Daar bestaan nu nog geen duidelijke afspraken over. Verder benadrukt Koper dat circulaire principes en slimme toepassingen hand in hand gaan. Het internet of things en blockchain kan enorm bijdragen aan de optimalisatie van circulair bouwen.

Circulair taxeren?
Naar aanleiding van de bijeenkomst ontstaat er een discussie met de zaal en de sprekers over hoe vastgoed dat gebouwd is volgens circulaire principes te taxeren is. De stichtingskosten van circulair vastgoed zijn misschien 20% hoger (zoals bij Circl), maar grote kans dat je die uiteindelijk terug verdient. Hier bestaat nu nog geen maatstaf voor, die moet er wel komen.

De échte waarde van circulair bouwen
Aan het einde van de dag namen we deel aan de sessie Waarde van Circulair Bouwen georganiseerd door ABN AMRO waar we een sneak-preview kregen van True Value Impact Analyse en vervolgens gezamenlijk met andere genodigden, waaronder het Urban Mining Collective en de Duurzame Jong 100, in gesprek gingen aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. De stellingen kwamen uit het True Value rapport, een onderzoek in opdracht van BAM en ABN AMRO. Het onderzoek, volgens de True Value Methode, gaat onder andere in op hoe circulair bouwen bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, hoe we ons kunnen voorbereiden op de komende wet- en regelgeving en wat het handelsperspectief is.

Meer weten over circulair bouwen? Lees de Transitieagenda Bouw van het Rijk, het e-book over circulair bouwen van MVO of het ABN AMRO rapport ‘Alles van Waarde’

CROP belastingadviseurs

Branche: Accountants & Belastingadviseurs


Advies- en Ingenieursbureaus

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


AGNOVA architecten

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Bureau Stedelijke Planning

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Ebbens architecten

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Inbo

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Strabo

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Twynstra Gudde

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


ABN AMRO Bank

Branche: Banken


Mayfare B.V.

Branche: Management en Beheer


Dexa Vastgoed B.V.

Branche: Overige


Economisch Instituut voor de Bouw

Branche: Overige


EIB

Branche: Overige


Meijers Assurantien

Branche: Overige


OBL werklocaties

Branche: Overige


SUM Architecten

Branche: Overige


SVP Architectuur en Stedenbouw

Branche: Overige


Aalberts Ontwikkeling bv

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Heilijgers bv

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars