Kennisbijeenkomst ‘Hoe houden wij wonen betaalbaar’

 Eén van de grootste uitdagingen van de woningmarkt is de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Op woensdag 11 oktober gaat het Vastgoedforum Midden Nederland tijdens een Pressure Cooker achtige bijeenkomst met een groot aantal sprekers in op dit onderwerp. En uiteraard komt hierbij onze eigen stedendriehoek speciaal onder de aandacht. Waar hebben wij het over? Welke uitdagingen zijn er? En hebben wij mogelijk al oplossingen? Op woensdag 11 oktober wordt u volledig bijgepraat en gaat u vol inspiratie naar huis.

Programma


14.30 uur Inloop

14.45 uur Woord van welkom door Voorzitter Vastgoedforum

15.00 uur Een inleiding – presentatie van Carola de Groot (Wetenschappelijk onderzoeker Wonen en Demografie Sector Verstedelijking en Mobiliteit bij Planbureau voor de Leefomgeving) over ‘betaalbaarheid en de betaalrisico’s in de huursector en de mogelijke beleidsopties op de betaalrisico’s te verminderen’

15.20 uur Welke uitdaging spelen specifiek in onze regio? De bevindingen van de Provincie Utrecht en Noord Holland

15.40 uur Welke oplossingen zien onze steden?
• Een visie van Pim Sanders (Senior Vastgoedadviseur Ontwikkelorganisatie Ruimte bij de gemeente Utrecht)
• Een visie van gemeente Amersfoort
• Een visie van gemeente Hilversum

16.10 uur Welke oplossingen ziet de markt
• De ideeën van Christiaan Schreuder (ABN Amro)
• De ideeën van een corporatie
• De ideeën van Gert Jan Hagens (Springco)
• De ideeën van Bart Visscher (Syntrus Achmea)

16.50 uur Paneldiscussie met sprekers – welke oplossingen kunnen wij samen bedenken o.b.v. Peter Boelhouwer

17.15 á 17.30 uur Borrel

Locatie Stadshuis Amersfoort – Stadhuisplein 1 (Voldoende parkeergelegenheid in de buurt)

Voorwaarden 

Foto's 


Verslag Na een woord van welkom en introductie van de dagvoorzitter Jeroen Jansen (Senior Marktanalist bij Bouwinvest) in de Raadzaal van het Stadhuis in Amersfoort, trapt Carola de Groot (Wetenschappelijk onderzoeker Wonen en Demografie Sector Verstedelijking en Mobiliteit bij Planbureau voor de Leefomgeving) af. Steeds meer huishoudens, bij met name huurders in de noordelijke en stedelijke regio’s, hebben betaalrisico’s. Veelal een gevolg van het niet meegroeien van inkomsten, steeds hogere kosten qua levensonderhoud en beleidswijzigingen van het woondomein. Dit betaalrisico is in vele gevallen dusdanig, dat een huurverlaging van maar liefst 10%, dat wordt voorgesteld door de Woonbond, niet of nauwelijks tot een oplossing leidt. Naast oplossingen ten aanzien van het woondomein, moeten er dus ook andere oplossingen bedacht worden om het wonen wél betaalbaar te maken en houden. Tijdens de bijeenkomst wordt bijvoorbeeld gesproken over energielasten. Door duurzaamheidsmaatregelen en energiezuinig te bouwen, ontstaat bijvoorbeeld meer bestedingsruimte. Christiaan Schreuder (Riskmanager bij ABN Amro), die meer doelgroepgericht naar nieuwe hypotheekvormen kijkt, beaamt dat dit ook voordelen biedt ten aanzien van hypotheeklasten én –ruimte.

Naast betaalbaarheid, is beschikbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Volgens Vincent van Esch (Senior Beleidsadviseur Provincie Utrecht) lijken de ruimtelijke mogelijkheden in grote lijn toereikend, zelfs binnen de ‘rode contouren’. Ten minste ten opzichte van de vraag die wordt verwacht in de komende periode. Uiteraard zijn hiertoe wel de nodige knelpunten aan te wijzen. Naast bijvoorbeeld planuitval en kwalitatieve aansluiting van vraag en aanbod, speelt tevens de huidige capaciteit bij gemeenten een grote rol om deze beschikbaarheid ook daadwerkelijk om te zetten in woningen op de korte en lange termijn. Een goede, bredere samenwerking tussen partijen moeten zorgen dat de plancapaciteit wordt versneld, woonkansen voor lage en middeninkomens worden vergroot en doorstroming wordt verbeterd.

De gemeente Utrecht, Hilversum én Amersfoort zijn volop bezig met het onderwerp. Echter de focus van Pim Sanders (Senior Vastgoedadviseur Ontwikkelorganisatie Ruimte bij de gemeente Utrecht), Fleur Imming (Wethouder Zorg, Wonen en Wijkvoorzieningen bij de gemeente Amersfoort) en Joram Grünfeld (Programmamanager Wonen bij gemeente Hilversum) loopt uiteen. Utrecht richt zich met name op ‘het middensegment’ en presenteert maatregelen om voor die groep structureel aanbod te kunnen realiseren. Amersfoort houdt vast aan een vast percentage sociaal, dat in elk nieuw woningbouwproject dient terug te komen. En Hilversum wil graag nog onderzoeken waar de pijnpunten op de woningmarkt nu echt liggen. Is dat wel het middensegment? Uit de presentatie en onderzoek van Gert Jan Hagen (directeur/eigenaar van SpringCo) blijkt dat het middensegment inderdaad aandacht behoeft.

Harro Zanting (directeur/bestuurder Dudok Wonen) is daar al mee begonnen. Om de stappen tussen de sociale en vrije sector kleiner maken, realiseren zij woonproducten voor de middeninkomens. Zo wordt doorstroming qua product en financieel gemakkelijker gemaakt. Het werkt, maar het is maar de vraag of Dudok Wonen daar gezien de huidige beleidsregels mee door kan gaan. En moeten corporaties zich niet weer juiste richten op goedkope koopwoningen? Die op dit moment (mede gezien de huidige hypotheekrente) beter betaalbaar zijn dan huurwoningen.

Tijdens de discussie achteraf blijkt ook dat niet alle oplossingsrichtingen van de gemeenten worden verwelkomd. Bart Visscher (Ontwikkelingsmanager bij Syntrus Achmea Vastgoed) geeft bijvoorbeeld aan dat uiteraard betaalbaarheid van de bewoner belangrijk is, maar ook die van de investeerder! Hierdoor lijkt indexatie van de huur met alleen inflatie, zoals Utrecht voorstelt, niet haalbaar. Hierdoor dreigt wellicht wel een bouwstop met ‘scheefwonen 2.0’ tot gevolg. Daarnaast moeten wij goed kijken of de beoogde woonproducten wel aansluit bij de vraag c.a. de kwaliteit van wonen die wij zouden moeten willen realiseren.

De belangrijkste conclusie is dat wij het samen moeten oplossen. Goede ideeën worden al geopperd. Met een structurele en transparante samenwerkingen tussen partijen voor de lange termijn en door vooral uitdagingen met elkaar te delen en breder te bekijken, moeten wij er samen uit kunnen komen. Het eind van de presentatie van Bart Visscher blijft in gedachten! Het gaat ons lukken!

CROP

Branche: Accountants & Belastingadviseurs


Bureau Stedelijke Planning BV

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Inbo

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


ABN AMRO

Branche: Banken


Meijers Assurantien

Branche: Banken


Rabobank Amersfoort Eemland

Branche: Banken


gemeente Amersfoort

Branche: Gemeenten


Gemeente de Ronde Venen

Branche: Gemeenten


Gemeente Hilversum

Branche: Gemeenten


gemeente Leusden

Branche: Gemeenten


Gemeente Nijkerk

Branche: Gemeenten


MVGM

Branche: Makelaars


Hart voor Huren

Branche: Management en Beheer


Mayfare B.V.

Branche: Management en Beheer


Dynamis

Branche: Overige


Economisch Instituut voor de Bouw

Branche: Overige


Meijers

Branche: Overige


Overige

Branche: Overige


SUM Architecten

Branche: Overige


SVP Architectuur en Stedenbouw

Branche: Overige


Aalberts Ontwikkeling

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


BPD Ontwikkeling BV

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Earth & Eternity

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Heilijgers bv

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


LATEI

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Niroc Vastgoed

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Profund Vastgoedontwikkeling bv

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


PSVA

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Ter Steege

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Van de Poll Vastgoed

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


de Alliantie

Branche: Woningcorporaties


Dexa Vastgoed B.V.

Branche: Zorginstellingen en Beleggers