Acute oplossingen voor sociale woningbouw

De sociale woningbouwopgave is het afgelopen jaar zeer prangend geworden. Meer dan ooit moeten we samen naar innovatieve oplossingen. Ondertussen tikt de klok stevig door!

Reguliere woningbouw is nodig, maar vraagt veel tijd. De vraag is daarom: wat is op korte termijn mogelijk? Op donderdagmiddag 22 september bieden wij inspiratie en voorbeelden die u helpen uw rol in deze opgave in breder perspectief te zien. Geen lange lezingen, maar to-the-point praktische kennis en uitwisseling waarmee u de volgende dag aan de slag kunt.

Programma


14.00 uur Ontvangst/inloop
14.30 uur Welkom door voorzitter John Patrick Jansen
14.35 uur
De vraag: Woningbouwopgave Midden Nederland – Companen
Welke woningbouwopgaven liggen er in de stedendriehoek Hilversum-Amersfoort-Utrecht? Wat zijn de kaders en wensen nu huisvesting voor statushouders aan de opgave is toegevoegd?
14.55 uur Snel en tijdelijk: De corporatie daagt u uit – Alice Min (Portaal)
De corporatie geeft invulling aan de nieuwe woningopgave inclusief die van statushouders en tijdelijke huisvesting. Waaraan moeten nieuwe concepten en initiatieven voldoen?
15.00 uur Concepten: Pitches van ondernemers
Ondernemers lichten hun concept en businesscase voor snelle (en tijdelijke) huisvesting toe.
  • SVP en De Meeuw
  • Sustainer Homes
  • Home4One
  • Plegt-Vos
15.40 uur Feedback: Terugkoppeling – Alice Min (Portaal)
Wat moet er nog gebeuren? Waar knelt het en waar liggen de kansen? Tops en tips van de gepresenteerde concepten.
15:45 uur Pauze
16:00 uur Bestaand vastgoed: Case Nieuwegein
Nieuwegein kent succesvolle projecten, maar kijkt verder dan het projectniveau. Wethouder Hans Adriani legt uit hoe Nieuwegein een transformatiegebied aanpakt en intervisor Maartje Luisman (SVP) vertelt hoe je zo’n groot transformatiegebied oppakt en wat ze van andere partijen verwachten.
16:30 uur Bestaand vastgoed: aanbod: Transformatie zorgvastgoed GGz Centraal – Hans Hoepel (Twynstra Gudde)
Zorginstelling GGZ Centraal heeft vastgoed over dat zeer geschikt is voor statushouders. Hoe wordt dit opgepakt?
16.45 uur Wonen en samenleven: Het maatschappelijk perspectief – Carin Kampman (Matchpoint)
Vastgoed en huisvesting is één, maar komt het dan vanzelf goed? Het gaat ook om integratie, werk, scholing, zorg. Waar liggen ‘onze’ kansen?
17.00 uur Vragen/discussie
17.30 uur Borrel

LocatieHet nieuwe hoofdkantoor van de Alliantie
Jan van der Heijdenstraat 36
1221 EJ Hilversum

Voorwaarden 

Foto's
VerslagAcute oplossingen voor sociale woningbouw – 22 september 2016 – Hilversum

Acute oplossingen voor sociale woningbouw, dat was het thema tijdens de derde bijeenkomst dit jaar van het Vastgoedforum Midden-Nederland. Een hot item, want er is de laatste tijd veel veranderd en door ontwikkelingen als de vluchtelingenbewegingen zijn snelle oplossingen nodig. Het programma zat deze middag in Hilversum dan ook net zo bomvol als de zaal.

Download hier de presentaties.

De deelnemers van het Vastgoedforum werden gastvrij ontvangen in het mooie Hilversumse pand van de Alliantie. Daar werden ze welkom geheten door Bart van der Laag (Portaal), die kort maar helder uitlegde waar we nu staan met een woningmarkt die constant in beweging is. Zijn collega Alice Min ging vervolgens in op de vraag hoe Portaal hier als corporatie mee omgaat. Want waar moet een woning – permanent of tijdelijk – nu eigenlijk aan voldoen? Waar ligt de grens tussen flexibel en leefbaar? Portaal heeft daar een checklist voor opgesteld met zaken als oppervlak, isolatie, additionele voorzieningen, onderhoud en uiteraard ook de geschiktheid voor de specifieke doelgroep.

Een goede voorzet voor het volgende programmaonderdeel: de pitches. Vier partijen lieten in presentaties van maximaal 5 minuten een innovatief dan wel flexibel woonconcept zien dat inspeelt op de vraag van nu. De combinatie De Meeuw/SVP wist daarbij direct te prikkelen door niet een flexibele woning te presenteren, maar een woning die flexibel kan worden ge-/herplaatst. Interessant voor zowel statushouders als voor 1-tot-2-persoons huishoudens, studenten en expats.
De pitch van Sustainer Homes gooide het vervolgens over de duurzame boeg. Het energieverbruik van deze woningen is slechts een zesde van reguliere woningen en de gebruikte materialen zijn recyclebaar. Het eerste exemplaar – uiteraard voorzien van zonnepanelen en waterafvang – is inmiddels geplaatst.
Tijd om de informatie te verwerken was er nauwelijks, want de volgende pitcher stond alweer klaar om het woord over te nemen. Home4One constateert een groot gat voor alleenwonenden die tussen wal en schip dreigen te raken. En dat terwijl deze doelgroep in Amersfoort al bijna 50% van het totaal uitmaakt. Home4One gaat niet mee in de trend van klein-kleiner-kleinst, maar stemt de woningen af op de vraag van de doelgroep: 45-50 m2, goede voorzieningen, hoogwaardige uitstraling en energieneutraal.
De afsluitende pitch van Plegt-Vos was een afwijkende. De onderneming is al lang actief in deze wereld en heeft de afgelopen twintig jaar flexibele oplossingen bedacht die ook voor de huidige situatie een uitkomst kunnen bieden. Tijdelijke oplossing voor 5 jaar? Dan is de Birdy wellicht een mooie uitkomst. Of een modulaire woning voor 15 jaar? Ook geen probleem. Plegt-Vos kon de opties zo aanwijzen.

Volop inspiratie dus om de pauze mee in te gaan. Een korte, want wethouder Hans Adriani had een prachtige praktijkcase die hij vol trots toelichtte. In ‘zijn’ Nieuwegein bevindt zich namelijk een groot transformatiegebied waar kantoren worden omgeturnd naar woonruimte. Voor Nieuwegein is het een oplossing om de lange wachtlijsten (8,5-9 jaar) voor sociale huur te lijf te gaan en tegelijkertijd de hoge kantorenleegstand aan te pakken (34% en daarmee top 5 ten tijde van de crisis). Het antwoord zit in verbinden, maar dan heb je nog steeds te maken met praktische vraagstukken als de financieringsconstructie.
Adriani nam de deelnemers aan de hand mee door het proces en gaf daarna het woord aan Maartje Luisman (SVP Architectuur en Stedenbouw), die als intervisor in hetzelfde project participeert. Want je kunt de beslissing nemen om een bedrijvengebied om te turnen tot woongebied, maar daarmee leeft het nog niet gelijk. Onder andere aan de hand van placemakingavonden wordt ook dit belangrijke onderdeel in het proces meegenomen.

Hans Hoepel (Twynstra Gudde) nam vervolgens in zijn verhaal een andere transformatie-opgave onder de loep: die van zorgvastgoed. Zorginstelling GGZ Centraal heeft namelijk vastgoed over dat zeer geschikt is voor statushouders. Hoe pak je zoiets op? Met welke specifieke afwegingen en belangen heb je te maken als zorginstelling? Hoepel liet in zijn presentatie zien dat aanbod + vraag elkaar niet altijd direct wegstrepen, maar dat het voor andere doeleinden gebruiken van zorgvastgoed een delicaat spel is.

Nadat Carin Kampman (Matchpoint) tijdens haar afsluitende presentatie kort het project Werelds Wonen – een combinatie van het Wijkwaardenhuis en wonen – uit de doeken deed, hadden deelnemers en sprekers meer dan genoeg stof om dieper op in te gaan tijdens de borrel. Het spreekt voor zich dat deze nog lang doorging.

Tot de volgende keer!

NB. Deze middag mochten we twee speciale gasten verwelkomen: Nisreen Daboul en Razan Karnoub, twee architecten uit Syrië die nu woonachtig zijn in Nederland. Klik hier om over hun project te lezen.

CROP belastingadviseurs

Branche: Accountants & Belastingadviseurs


AGNOVA

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Ebbens architecten

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Psva bv

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


svp architectuur en stedenbouw

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


ABN AMRO Bank

Branche: Banken


CROP Financieringen

Branche: Banken


ING Bank

Branche: Banken


BAM

Branche: Bouwbedrijven


Dura Vermeer

Branche: Bouwbedrijven


Plegt-Vos

Branche: Bouwbedrijven


Mvgm

Branche: Makelaars


BolscherBrugDeijl Notarissen

Branche: Overige


Elba-Rec

Branche: Overige


Provincie Utrecht

Branche: Overige


SVP Architectuur en Stedenbouw

Branche: Overige


vbc notarissen

Branche: Overige


Aalberts Ontwikkeling

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


BPD Ontwikkeling BV

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Heilijgers

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


OMU

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Vastbouw

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


qrip vastgoed bv

Branche: Woningcorporaties