Bekijk het UMC eens van een andere kant!

Donderdag 2 juli gaan we op bezoek bij het Utrechts Medisch Centrum om alle ins & outs te bekijken en met elkaar te bespreken. Een unieke mogelijkheid om deze plek eens vanuit een ander perspectief te bekijken!

Programma


14.30 uur - Ontvangst in Hoofdentreehal (parkeren in de bezoekersgarage)
14.45 uur - Start inleiding – Over UMC (ins & outs, omvang, bijzonderheden) – door Pieter Duif Verhoeven MBA, hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC
15.00 uur – Presentatie De uitdaging voor ons zorgvastgoed en de kansen voor de markt – door Theo Klarenbeek, manager Huisvesting Carante Groep
15.30 uur – Presentatie Toekomstbestendig vastgoedbeleid en ruimtebeheer – door Saskia Cornelissen-Derksen MSc, plaatsvervangend hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC
16.00 uur – Start rondleiding UMC langs o.a. het prijswinnende IC Centrum (al vele bezoekers gehad van over de hele wereld, op 2 juli speciaal opengesteld voor het Vastgoedforum!)
17.00 uur – Presentatie Financiering beheer zorgvastgoed in een systeem in beweging – door Ronald van der Meer MScRE, stafmedewerker Vastgoed & Huisvesting UMC
17.30 uur – Start borrel en barbecue

LocatieUMC, Utrecht

Voorwaarden 

Foto's
VerslagVastgoedforum Midden-Nederland in UMC Utrecht – 2 juli 2015
Theo Klarenbeek: ‘Zorg- en vastgoedwereld begrijpen elkaar niet’

 

Donderdag 2 juli streek Vastgoedforum Midden-Nederland neer in het UMC in Utrecht, voor een kijkje achter de schermen bij de vastgoedontwikkelingen van dit ziekenhuis. Thema van de middag: kansen en uitdagingen met betrekking tot zorgvastgoed. En die zijn er, als de zorg- en vastgoedwereld elkaar beter leren begrijpen.

 

Pieter Duif is Hoofd Corporate Real Estate Management van het UMC Utrecht en gastheer voor de middag. Hij leidt de middag in met de introductie van hun nieuwe strategie Connecting You: het continu centraal stellen van de patiënt in alle beslissingen die genomen worden. Ook met betrekking tot vastgoed. Het leidt tot verrassende inzichten. ‘Vastgoed moet faciliteren waar de patiënt behoefte aan heeft. Die behoefte is continu je uitgangspunt. Maar af en toe heb je wel eens een blinde vlek, en leidt een gesprek met een patiënt tot ideeën waar je zelf nooit op zou komen. Zo evalueerden we een slechtnieuwsgesprek met iemand dit zelf had meegemaakt. Hoe triest zo’n moment ook is, als ziekenhuis probeer je het zo aangenaam mogelijk te maken, door bijvoorbeeld een prettige omgeving te bouwen. Eigenlijk is dit verspilde moeite, want een patiënt die slecht nieuws krijgt, hoort dat het liefst thuis op de bank in een vertrouwde omgeving. Een eyeopener voor ons, want je denkt anders toch vaak vanuit het ziekenhuisperspectief.’ Dat zorgvastgoed een hele andere tak van sport is, is direct duidelijk.

 

ALLEEN WONINGEN BOUWEN IS NIET VOLDOENDE

Gastspreker van de middag is Theo Klarenbeek, manager huisvesting bij Carante Groep, een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige zorgorganisaties. Zijn verhaal over de kansen en uitdagingen voor zorgvastgoed maakt veel los. ‘Er zijn nogal wat ontwikkelingen in de zorgmarkt, zowel aan de vraag als aan de aanbodkant. Denk aan vergrijzing, aan mensen die langer thuis wonen, aan vereenzaming, maar ook de scheiding van wonen en zorg en de invoering van de WMO. Ontwikkelingen waarbij je je kunt afvragen: is alleen woningen bouwen wel voldoende? Hebben we niet ook vastgoed nodig voor de zwaardere zorg, voor psychiatrische patiënten en ouderen die net te goed zijn om in een verpleeghuis te komen?’

Het antwoord op die vraag is een volmondig ja, maar het financiële aspect is een struikelpunt. Beleggers staan niet te springen om te investeren in deze kleinschalige projecten en lopen bovendien meer risico door zulke specifieke appartementen aan te bieden. ‘Om dat risico af te dekken sluiten ze alleen langdurige contracten af met zorgaanbieders die het vastgoed van hen huren. Maar er is geen zorgaanbieder die voor 20 jaar vast wil zitten aan een huurcontract.’

Kansen genoeg, maar meer begrip tussen zorg- en vastgoedwereld is noodzakelijk. Klarenbeeks advies: ‘Leg de businesscases van beleggers en zorgaanbieders eens naast elkaar om de kansen te ontdekken.’ Een interessante discussie, en een onderwerp om absoluut nog eens met elkaar over door te praten.

 

AFSCHRIJVINGSTERMIJN IS LEIDEND GEWORDEN

Hoofd Vastgoed & Huisvesting Saskia Cornelissen zoomt in op huidige vastgoedontwikkelingen binnen het UMC. Met 380.000 m2 bruto vloeroppervlakte, verdeeld over twaalf locaties, beschikt dit ziekenhuis over een flinke portefeuille. Toch is vastgoed pas sinds 2009 echt een bestuurlijk thema, toen ze risicodragend werden voor hun eigen vastgoed. Cornelissen: ‘We hebben destijds ingezet op een grote analyse van onze huidige portefeuille. Wat hebben we, in welke staat is het en wat willen we er in de toekomst mee? Daarnaast zijn de kosten voor de komende jaren geschat en tegenover de opbrengsten gezet.’ De resultaten waren positief. Alhoewel het ziekenhuis grotendeels stamt uit 1989, is de technische staat ervan nog uitstekend en de aanpasbaarheid groot. Het toekomstbestendig maken vergt echter investeringen die door de wetsverandering weloverwogen genomen moeten worden. Dat betekent dat er af en toe ook ‘nee’ moet worden verkocht. ‘De afschrijvingstermijn is leidend voor investeringen. Daarbij proberen we alles dat we hebben en alles dat we doen nog efficiënter te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we inzetten op het Nieuwe Werken om ruimte te besparen, dat kleine verbouwingen worden samengevoegd in één groter verbouwingsprogramma, dat ruimten worden gestandaardiseerd en dat we meer toetsingscriteria hanteren in de aanvangsfase van een investering.’

 

DE BESTE IC TER WERELD

Dan is het tijd voor een kijkje achter de schermen bij een van het ziekenhuis grootste investeringen (ca. 45 miljoen) van afgelopen decennia: het IC Centrum. Niet voor niets won deze state-of-the-art afdeling na oplevering de ICU Design Citation Award. De krappe en chaotische zalen, met weinig daglicht en slecht georganiseerde logistieke bevoorrading werden omgeruild voor een compleet nieuwe afdeling met 36 ruime, lichte eenpersoonskamers, een eigen apotheek en een logistiek magazijn. Alle kamers zijn zodanig uitgerust, met eigen medicijnbevoorradingskasten en sluisfunctie, dat er zelfs operaties kunnen plaatsvinden. De grote winst zit echter in de herstelduur van de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat patiënten op deze IC veel sneller herstellen. Kwalitatief hoogwaardig zorgvastgoed loont.

 

EN WAT BETEKENT DAT FINANCIEEL?

Zo’n 6 procent van de inkomsten van het UMC Utrecht gaat naar huisvesting. Hoe dat precies in zijn werk gaat legt stafmedewerker Vastgoed en Huisvesting Ronald van der Meer uit. ‘Het UMC kent een decentrale besturing waarbij elke divisie beslist over zijn eigen afdeling. Vastgoed is daarop een uitzondering, dit wordt centraal aangestuurd. Elke divisie kan zijn eigen aanvragen doen op basis van hun behoeften en signaleringen. Aan de hand van kengetallen en verschillende toetsingscriteria kijken we steeds: wat levert een investering op voor de patiënt en wat betekent dat financieel?’ Voor deze ramingen en om inzicht te krijgen in kosten en baten over langere tijd – het ziekenhuis hanteert een scoop van 20 jaar – heeft het UMC verschillende reken- en communicatietools ontwikkeld, waaronder een Huisvestingsthermometer, waarmee elke vierkante meter in kaart kan worden gebracht.

 

Omwille van de tijd werden eventuele vragen meegenomen naar de afsluitende barbecue, waar nog even verder kon worden gepraat over zorgvastgoed. Eén middag bleek te kort om alle facetten van dit thema te bespreken. Voorzitter John Patrick Jansen stelt daarom voor om er nog eens over door te praten, liefst met beleggers én zorgaanbieders samen, zodat deze twee werelden dichter naar elkaar kunnen groeien.

Inbo Bouwkunde

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


OOK architecten

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Royal HaskoningDHV

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


svp architectuur en stedenbouw

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Twynstra Gudde

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


W4Y Adviseurs

Branche: Advies- en Ingenieursbureaus


Gemeente Den Haag

Branche: Gemeenten


MVGM

Branche: Makelaars


Annexum

Branche: Management en Beheer


bbd notarissen

Branche: Overige


Bosselaar & Strengers Advocaten

Branche: Overige


Aalberts Ontwikkeling

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


LATEI

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Ter Steege

Branche: Project- en vastgoedontwikkelaars


Beweging 3.0

Branche: Zorginstellingen en Beleggers


Meander Medisch Centrum

Branche: Zorginstellingen en Beleggers