Buitendag - Oplossingen tegen leegstand van vastgoed

Donderdag 26 juni organiseerde het Vastgoedforum Midden-Nederland haar traditionele buitendag op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Met een zeer actueel en praktisch thema – in drie ronden hadden we het samen met geweldige sprekers over de oplossingen en tools voor het tegengaan van leegstand van kantoren, winkel- en zorgvastgoed. En uiteraard kregen we ook een rondleiding over het terrein. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue én de mogelijkheid tot zweefvliegen.

Programma


11.30 uur Inloop met koffie en broodje
12.00 uur Woord van welkom
12.10 uur Start onderdeel winkelvastgoed, door Jeroen Verwaaijen (Strabo), John Terra (Q&A Research & Consultancy), Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning, Jeroen Roose (HISA) en John-Patrick Jansen (MVGM)
13.25 uur Start onderdeel kantoren, door Paul Oudeman (directeur Kantorenloods Amsterdam), Pieter Zwart (adjunct-directeur FGH Bank) en Mariken Fellinger (provincie Utrecht)
14.40 uur Rondleiding per fiets en presentatie over de voormalige vliegbasis Soesterberg
15.45 uur Start onderdeel zorgvastgoed, door Hans Hoepel (GGZ Centraal), Gerben Uljee en Ko Allemekinders (Twynstra Gudde), Henk Vonk (FAME Groep) en Robin van Rossum (OOK architecten)
17.00 uur Barbecue/borrel en mogelijkheid tot zweefvliegen, met medewerking van zweefvliegvereniging ACvZ

LocatieKijk hier voor de locatie: www.acvz.nl/contact/

Telefoonnummer voor het hek is 06-50 288 479.

Voorwaarden
Foto's

VerslagVastgoedforum Midden-Nederland Buitendag – 19 juni 2014
Zó voorkom je leegstand van vastgoed

Elf sprekers, drie thema’s, één fietstocht en drie zweefvliegtuigen. Het zijn de ingrediënten van de succesvolle Vastgoedforum Midden-Nederland Buitendag. In de oude brandweerkazerne van de vliegbasis Soesterberg was de conclusie helder: het gaat niet van een leien dakje, maar de vastgoedondernemers die in staat zijn om zich echt te vernieuwen hebben potentie. Hoe ze dat doen? Het Vastgoedforum bood voldoende handvatten voor een succesvolle nieuwe insteek.

Winkelvastgoed | Financiële constructies, identiteit en onderzoek
John-Patrick Jansen, voorzitter van het Vastgoedforum Midden-Nederland, trapt de middag af met zijn visie op het moderne denken voor winkelgebieden. ‘Er zijn in Nederland te weinig financiële initiatieven en constructies. Hoe moeten beginnende ondernemers ook nog het geld bijeen krijgen om een pand in te richten?’ ‘De huren dalen en vastgoedeigenaren moeten gaan denken aan omzet-gerelateerde huur’, vult Toine Hooft aan.

De adjunct-directeur van Bureau Stedelijke Planning ziet vastgoedeigenaren bijdragen aan de financiering van de inrichting, maar roept winkelcentrabestuurders ook op om afscheid te durven nemen van ondernemers die geen toekomst meer hebben of niet passen in het winkelaanbod. ‘Het gaat om het totaalconcept van het gehele winkelcentrum om leegstand tegen te kunnen gaan.’ Het totaalconcept, het is een punt waar Jeroen Roose van HISA de nadruk op legt. ‘Winkelcentra met een eigen identiteit trekken meer bezoekers en verkleinen de kans op leegstand.’

Bovendien moeten ondernemers beter inspelen op de consument. Jeroen Verwaaijen van Strabo pleit daarom voor meer onderzoek. ‘Wie wonen er, wat is hun behoefte en wat is hun gedrag?’ Nog een onderzoeker die dat beaamt is John Terra. De adviseur van Q&A Consultancy betoogt dat gemeenten en winkelcentra meer winst kunnen behalen door te kijken naar de winkels die echt wat toevoegen voor de klant. ‘Action en Decathlon zijn in staat om bezoekers naar een gebied te trekken, maar kunnen de concurrentie failliet laten gaan. ’

Kantorenleegstand | Herbestemmen met de overheid
Na een koffiepauze gaat de groep door met het volgende onderwerp, de kantorenleegstand. Twee sprekers van de ‘meest vooruitstrevende’ provincie en gemeente van Nederland behandelen de leegstand in hun regio’s. Paul Oudeman, directeur Kantorenloods Amsterdam, stimuleert met succes de transformatie en herontwikkeling van lege kantoorgebouwen tot studentenhuizen, appartementen, hotels… of een mooi park. Met een nuchtere blik neemt hij ons mee in het Amsterdamse. ‘Het duurt nog wel 20 jaar voordat we de kantorenstand weer in balans hebben.’

Mariken Fellinger bespreekt de uitdagingen voor de provincie Utrecht. Er is een overaanbod aan kantoren in de provincie en er moet geschrapt worden. De provincie stelt zich meedenkend op en wil faciliteren met transformatie op plekken zonder kantorenpotentie. Het leidt tot een levendige discussie, die John-Patrick Jansen afrondt door alle aanwezigen te adviseren om straks naast mevrouw Fellinger te fietsen voor meer vragen.

De groep vertrekt namelijk op de fiets voor een inspirerende rondgang over de Vliegbasis Soesterberg. Het is moeilijk voor te stellen, maar aan het eind van dit jaar wordt gestart met de realisatie van een nieuwe woonwijk op het voormalige streng bewaakte terrein. Projectleider Herontwikkeling Vliegbasis Soesterberg, Gerlinde Groeneveld, schetst de toekomstige veranderingen en geeft de aanwezigen weer energie voor het laatste deel.

Zorgvastgoed | Wat wil de consument?
Ook de zorg staat voor hevige uitdagingen rondom leegstand. Veel instellingen hebben nu al te veel vastgoed en de naderende decentralisatie werkt ook niet in echt in het voordeel van de branche. Het wordt het beste getoond door de presentatie van Hans Hoepel van GGZ Centraal. ‘We weten niet hoe snel het gaat, maar het zal minder worden. We hebben circa 230.000 vierkante meter vastgoed, terwijl we uiteindelijk misschien maar 30-40 procent nodig zullen hebben.’

Transformeren en herbestemmen is ook het devies voor zorgvastgoed, maar hoe? Twynstra Gudde en OOKarchitecten hebben daar een snelle scan voor ontwikkeld. Via een blokjessysteem kan snel worden ingeschat of het (zorg)vastgoed kan worden herbestemd passend bij de context van de lokale markt. ‘Op deze manier kunnen we in korte tijd de mogelijkheden en de daarbij horende kosten en opbrengsten inzichtelijk maken voor de vastgoedeigenaar.’

Henk Vonk van Fame geeft ons een inkijk in wellicht ‘het zorgvastgoed van de toekomst. Het systeem moet zich weer aanpassen aan de wensen van de consument. We moeten mensen niet bij elkaar zetten omdat ze allemaal dement zijn of van spinazie houden; er moet een woonvorm komen met een samenhangend pakket, toegespitst op de wensen van de ouderen. Wonen met een Plus noemen we dat!’

Voldoende perspectief
Na elf interessante en intensieve lezingen werden de aanwezigen uitgenodigd voor een tripje door de lucht in een voertuig zonder motor. Het ging ineens niet meer over vastgoed, maar over thermiek, vliegangst en lieren. Hoog in de lucht lieten alle aanwezigen de lezingen bezinken. De vastgoedwereld is zeker nog niet de tak met het zonnigste toekomstperspectief, maar het is duidelijk dat de sector zich aanpast.

‘We moeten niet meer kijken naar het verleden. De blik moet vooruit, er zijn voldoende ideeën en initiatieven om binnen de vastgoedwereld een levensvatbare onderneming te hebben’, vat John-Patrick Jansen de geslaagde dag bondig samen.